Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια καταγραφής του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα από την εταιρεία MARKETING FOR TECH

https://www.marketingfortech.com/greece-tech-startup-ecosystem.html